United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Nghiên cứu về nhận thức và kinh nghiệm của trẻ em về các không gian vui chơi tại khu vực đô thị - Nghiên cứu trường hợp Hà Nội

Thời gian: 2005-2006

Khách hàng: Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hóa (GRC) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ

Nhiệm vụ chung:

Đánh giá hiện trạng các địa điểm sân chơi/không gian dành cho trẻ em ở thành phố và cộng đồng Hà Nội

Tổng quan các loại hình không gian mà trẻ thường chọn chơi

Tìm hiểu sự khác nhau giữa các giới tính của trẻ ở cùng một độ tuổi trong cách thức lựa chọn sân chơi của chúng.

Khám phá nhận thức của trẻ, những biểu hiện và những giấc mơ về “ý tưởng” không gian chơi

Đề xuất các lựa chọn chính sách liên quan đến phát triển không gian công cộng/dân cư trong khu vực đô thị

Nhiệm vụ cụ thể:

Thực hiện phỏng vấn cá nhân (trẻ em từ 11 – 14 tuổi, cha mẹ - các cặp vợ chồng).

Khảo sát, nghiên cứu về các không gian vui chơi dành cho trẻ em tại khu vực dự án thí điểm: tình hình không gian hiện nay cho trẻ em, khả năng nhận thức của trẻ về không gian, kinh nghiệm về không gian và sự cảm nhận của trẻ về không gian.

Tổ chức các buổi thảo luận nhóm với trẻ em và cộng đồng tại địa phương để xây dựng phương án cải tạo.


anh du an 1.6.2