United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

"Mong muốn cùng đối tác xây dựng các đô thị và vùng nông thôn xanh với chất lượng cuộc sống về mọi mặt được cải thiện,
tăng cường liên kết giữa đô thị và nông thôn vì mục tiêu phát triển hài hòa và bền vững"

TIN TỨC