United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Nghiên cứu ý tưởng quy hoạch khu đô thị nghỉ dưỡng Hà My Đông A - xã Điện Dương - huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam

Thời gian: 2010

Khách hàng: Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị Bắc Hội An (NCD)

Nhiệm vụ chung:

Dự án nhằm mục tiêu xây dựng khu đô thị Hà My Đông A – Điện Dương dựa trên các nguyên tắc phát triển hài hòa và bền vững, tạo ra các không gian công cộng mở, xây dựng văn hóa đô thị thân thiện với môi trường, phát triển ngành nghề, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, nâng cao kinh tế địa phương, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong quá trình quy hoạch, xây dựng  khu vực dự án.

Nhiệm vụ cụ thể:

Khảo sát khu vực dự án: Hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, dân số, kiến trúc cảnh quan, phong tục văn hóa, điều kiện kinh tế-xã hội ... để xác định điểm mạnh cũng như điểm yếu trong quy hoạch, nhu cầu tái định cư và việc làm ...

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, xây dựng dữ liệu cho khu vực quy hoạch

Lập nhiệm vụ quy hoạch


Khu đô thị An Bàng phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quang Nam