United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Thiết kế ý tưởng quy hoạch xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An

Thời gian thực hiện : 2012

Chủ đầu tư : UBND TP Hội An

Các hoạt động thực hiện: 

  • Nghiên cứu các điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường của xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  • Đề xuất ý tưởng quy hoạch cho xã. Tiến hành đối thoại chính sách với UBND về các vấn đề quy hoạch