United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập và vận hành OSS tại 09 tỉnh(Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Định, Hoà Bình, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Cạn)

Năm thực hiện : 2003 - 2004

Chủ đầu tư : SDC

Nhiệm vụ chung: nhằm mục đích hỗ trợ việc thiết lập và vận hành trung tâm dịch vụ hành chính tại 103 huyện thuộc các tỉnh miền núi khó khăn của Việt Nam

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Giới thiệu khái niệm OSS và áp dụng vào các cơ quan hành chính công
  • Đào tạo nhân viên của Ủy nhân dân Quận (DPC) về phát triển đề xuất thiết lập OSS, hoạt động OSS, giám sát và quản lý, hướng dẫn cán bộ địa phương của DoHA về viết báo cáo và quản lý dự án.
  • Hỗ trợ phát triển hệ thống các chỉ tiệu thực hiện OSS để giúp các nhân viên OSS giám sát hoạt động của họ. Kết quả của dự án là đã thành lập được 103 OSS phù hợp với hướng dẫn của Bộ nội vụ  

445