United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Tư vấn phục hồi và cải thiện cảnh quan tại 3 địa điểm của khu vực dự án An Bàng

Năm thực hiện : 2012

Chủ đầu tư : tập đoàn HBG

Nhiệm vụ chung : Dự án nhằm phục hồi và cải thiện đặc tính cảnh quan tại An Bàng cho phát triển du lịch cũng như là tạo không gian sống cho người dân địa phương

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Tư vấn kỹ thuật bao gồm thiết kế giải pháp, cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết bao gồm danh mục thực vật, kỹ thuật trồng và bảo dưỡng cây trồng; giám sát thiết kế nhằm khôi phục cảnh quan đặc trưng của vùng ven biển tại 3 địa điểm thí điểm
  • Cung cấp bảng danh mục các loại cây lớn nên trồng trên các trục đường giao thông trong khu vực dự án (đường Lạc Long Quân)

Tư vấn thiết kế và cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết bao gồm danh mục thực vật, kỹ thuật  trồng và bảo dưỡng cây trồng dọc các tuyến phố trong làng chài An Bàng để tạo cảnh quan đẹp dọc theo đường giao thông trong khu vực An Bàng