United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Dự án Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng (CBDRM) tại Việt Nam

Năm thực hiện : 2014

Chủ đầu tư : Hội Chữ thập đỏ Mỹ

Nhiệm vụ chung : Thực hiện nghiên cứu phạm vi và đánh giá cơ sở một cách toàn diện tại 4 thành phố (Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hà Nội). Xây dựng các chỉ dẫn mang tính ưu tiên và chiến lược thực hiện cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các Hội Chữ thập đỏ các tỉnh dựa trên những kết quả của việc phân tích

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Nghiên cứu các tác động của thiên tai và Biến đổi khí hậu (BĐKH) tới các thành phố, các biện pháp thích ứng của các thành phố; phân tích các bên liên quan và lập sơ đồ mối quan hệ; phân tích hiện trạng và các chiến lược/kế hoạch phát triển; và xây dựng hồ sơ các đô thị.
  • Đánh giá cơ sở: tham vấn các bên liên quan, đánh giá và khảo sát thu thập thông tin về các quận thuộc phạm vi nghiên cứu, tổng hợp và phân tích thông tin thu thập được.
  • Đề xuất các chương trình/dự án và chiến lược thực hiện cho các đối tác để cải thiện khả năng chống chịu. 

 432