United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Phân tích các bên liên quan đến quản lý ngập úng tổng hợp tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định của Việt Nam

Thời gian: 2013

Khách hàng: Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ)

Nhiệm vụ chung:

Tổng quan về khung thể chế, hệ thống các đối tác và hiện trạng thoát nước, thích ứng BĐKH cũng như quản lý ngập úng tại Việt Nam và các tỉnh

Nhiệm vụ cụ thể:

Tổng quan về khung thể chế của Việt Nam liên quan đến BĐKH, giảm thiểu rủi ro thiên tai, quản lý ngập lụt đô thị.

Tham vấn các bên (cấp quốc gia, tỉnh và thành phố), lập sơ đồ các bên liên quan và phân tích mạng lưới các bên liên quan trong nước và quốc tế

anh du an 2.3.2 (Copy)

anh du an 2.3