United-Kingdom-flag-icon  vietnam-flag-icon

Đánh giá đề xuất dự án “BĐKH và chống ngập úng các đô thị quy mô vừa vùng duyên hải Việt Nam”

Năm thực hiện : 2011

Chủ đầu tư : GIZ

Nhiệm vụ chung : Xem xét phê duyệt đề xuất của Bộ Xây dựng cho những hỗ trợ của GIZ trong phòng chống ngập úng và BĐKH tại 4 thành phố ven biển (Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Ngãi) và thành phố Sóc Trăng, đồng bằng sông Cửu Long

Nhiệm vụ cụ thể:

  • Tổng quan về khung thể chế liên quan đến Biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai của Việt Nam, các bên liên quan
  • Khảo sát đánh giá nhanh thực trạng ứng phó BĐKH, ngập lụt, năng lực và nhu cầu của các thành phố  

  4.10